Zapraszamy do naszych uroczych domków nad Narwią

Domki

Białowieża

Białowieża to wieś położona na południowo-wschodnim Podlasiu, niedaleko granicy z Białorusią. Miejscowość zawdzięcza swoją popularność Puszczy Białowieskiej i Białowieskiemu Parkowi Narodowemu, który wraz z częścią Puszczy Białowieskiej na terytorium Białorusi, został wpisany w 1979 na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Od Parku Pałacowego, gdzie znajduje się Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego, przez ścisły rezerwat, w którym można ujrzeć nienaruszone od stuleci leśne drzewa (niektóre martwe dające schronienie białowieskim zwierzętom) i posłuchać relaksujących śpiewów 250 gatunków ptaków (z czego 177 jest lęgowych!), np. muchołówki żałobne, orliki krzykliwe, jarząbki, bieliki, sóweczki(najmniejsze z gatunków sów, mniesze od szpaka), czy przelatujące żurawie po ścieżkę Żebra Żubra.

W Białowieży istnieje również Rezerwat Żubrów, pięknych, dostojnych zwierząt, które przy odrobinie szczęścia można ujrzeć z wież widokowych. Przechadzając się wiekowymi ścieżkami Puszczy Białowieskiej z każdej strony czuć ząb czasu, a to dlatego że Puszcza Białowieska to największy i najstarszy las pierwotny w Europie Środkowej, który zachował się do dzisiaj w swoim naturalnym kształcie.

Żubr