Noclegi w komfortowych domkach nad brzegiem Narwi na Podlasiu

Poznaj Okolicę

Odkryj 600-letnie miasto Tykocin

Kompozycja przestrzenna Tykocina jest jak dalekie tchnienie Placu Świętego Piotra w Rzymie.

Gmina Tykocin zajmuje powierzchnię 20 730 ha. Mieszka w niej  6 940 osób . Jest położona nad rzeką Narew, częściowo na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego, w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego i na skraju Puszczy Knyszyńskiej. Odległość do Białegostoku wynosi 27 km (dojazd od szosy Białystok-Warszawa).

Blisko 600-letnie miasto Tykocin jest najstarszym i najpiękniejszym zespołem urbanistycznym historycznego Podlasia. W naszych czasach zyskał miano perły baroku. Wielki historyk profesor Stanisław Herbst w studium poświęconym polskiej urbanistyce nazwał kompozycję przestrzenną Tykocina dalekim tchnieniem Placu Świętego Piotra w Rzymie. Dziś Tykocin, jest znany na całym świecie. Corocznie odwiedza go ok. 80 000 turystów, zachwycając się jego niezwykłą historią, nastojem i licznymi zabytkami.

Stary rynek Tykocina z pomnikiem Stefana Czarnieckiego (1761 r. -1763 r.)
Zamek z XVI w (obecnie w odbudowie)

WARTO ZOBACZYĆ

 1. Kościół Trójcy Przenajświętszej (1740 r.-1750 r.), 
 2. Klasztor Bernardynów (1771 r.-1790 r.), 
 3. Dworek Administratora (XVIII w.), 
 4. Zamek z XVI w (obecnie w odbudowie), 
 5. Wielka Synagoga (1642 r.), 
 6. Dom Talmudyczny (XVIII), 
 7. Alumnat (pocz. XVII w.),
 8. Pomnik Stefana Czarnieckiego (1761 r. -1763 r.), 
 9. Pomnik Orła Białego (1982 r.), 
 10. Cmentarz żydowski (1522 r.), 
 11. Grób zbiorowy Żydów tykocińskich wymordowanych w dniach 25-26 sierpnia 1941 r. 

W niedalekiej odległości od Tykocina znajduje się Jeżewo Stare – wieś królewska z XV w. mogąca poszczycić się ciekawą historią, od XIX w. stanowiąca własność Glogerów. Nieopodal znajduje wieś Rzędziany, gdzie w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza rodziny Rzędzianów i Jaworskich toczyły spór o gruszę. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszy się kompleks wypoczynkowy w Kiermusach z bogatą ofertą turystyczną, organizujący w każdą pierwszą niedzielę miesiąca znane w całej Polsce jarmarki. 

Gmina Tykocin to także zachwycająca przyroda, ptaki i zwierzęta.  Na terenie gminy znajduje się:

 1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi”, gdzie rzeka rozlewa się tworząc labirynt koryt, starorzeczy i malowniczych zakoli wypełniających całą szerokość doliny. Wokół roztaczają się obszary siedlisk regularnie użytkowanych rolniczo i terenów torfowo-bagiennych. Tereny podmokłe rozciągają się po obu stronach rzeki i są drugimi co do wielkości po Bagnach Biebrzańskich tego typu obszarem w Europie Środkowej. Okolice nadnarwiańskie są atrakcją ornitologiczną o każdej porze roku. Stwierdzono tu gniazdowanie ponad 150 gatunków ptaków.
 2. Kępa Lipnicka położona w Dolinie Narwi. Obejmuje specyficznie wykształcony kompleks przyrodniczy, jedyny i niepowtarzalny na obszarze Polski północno-wschodniej. Jest to cały zespół większych lub mniejszych grądów i grądzików, będących często z wydmionymi w stropie odsypami powodziowymi dzikiej Narwi, pooddzielanych zatopionymi obniżeniami z licznymi ramionami, odnogami i starorzeczami. Kompleks ten wyraźnie wyróżnia się swoją odrębnością morfologiczną, florystyczną, faunistyczną oraz krajobrazową od otoczenia.
 3. Bagno tykocińskie zajmujące powierzchnię 400 ha. Stanowi ono fragment Doliny Narwi położonej między wsią Góra a miastem Tykocin. W jego skład wchodzą łąki, nieużytki, wody stojące oraz starorzecza.
 4. Otulina Narwiańskiego Parku Narodowego strefa ochronna stanowiąca jedyny zachowany w naturalnym stanie fragment zabagnionej doliny dużej rzeki w Polsce. W krajobrazie parku wyróżnia się rozległa zabagniona dolina rzeki z rozbudowanym systemem koryt rzecznych oraz otaczające dolinę morenowe wyniesienia osiągające miejscami znaczne wysokości.
 5. Szelągówka tworząca zespół borów sosnowych występujących na rozległym obszarze wydmowym.Pętowo siedlisko szlacheckie uhonorowane tytułem Europejskiej Wsi Bocianiej. Na dachach swoich zabudowań mieści ponad 25 gniazd bocianich.
 6. Inne atrakcje przyrodnicze z terenu gminy Tykocin to liczne pomniki przyrody np. jesion wyniosły i aleja 155 drzew we wsi Stelmachowo, jałowiec pospolity we wsi Krosno, dwie lipy drobnoliściaste i dąb szypułkowy w Rzędzianach oraz głazy narzutowe we wsi Sierki i Leśniki.

  Wzrastająca w ostatnich latach funkcja turystyczna i kulturalna gminy oraz rozrastająca się baza noclegowa sprawiły, że miasto i gmina Tykocin jest doskonałym ośrodkiem do organizowania zbiorowych form wypoczynku, szkoleń i kursów.

  Źródło: http://www.um.tykocin.wrotapodlasia.pl
Ładowanie